"Térburkoló kövek lépésről-lépésre"

preload

Tetra XXL Kagylóbarna

Tetra XXL Kagylóbarna Burkolólap

 

Burkolólap

 

akciós ár: 8890 Ft/M2

Tetra XL Kagylószürke

Tetra XL Kagylószürke térkő

 

térkő

 

akciós ár: 6604 Ft/M2

Tetra XL Kagylóbarna

Tetra XL Kagylóbarna térkő

 
Kedvencekhez ad

térkő

 

akciós ár: 6604 Ft/M2

Pannónia Mokka B13

Pannónia Mokka B13 térkő

 
Kedvencekhez ad

térkő

 

akciós ár: 3556 Ft/M2

Térkövek ÁLTALÁNOS ELADÁSI- ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEk

1. Érvényesség

Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek minden megkötött üzletre, szerződésre és az azokkal összefüggő szállításokra vonatkozik. Ettől eltérni csak a Gyártó vezetőjének írásos nyilatkozatával lehet.


2. A szerződés létrejötte

A Szerződés létrejön, ha a Vevő megrendelését a Gyártó visszaigazolja, a vételárat kifizetik, vagy a szállítás megkezdődik. A Gyártó joga a megkötött szerződéstől kötelezettség nélkül visszalépni, ha:
- a Vevő nem teljesíti a megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét,
- a Vevőről olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik fizetőképességét.


3. A megrendelés tartalma

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője alapján megvásárolni kívánt térkő, vagy egyéb térburkolati termék, kiegészítő megnevezését, színét, mennyiségét, valamint a kért szállítási időpontot.


4. Szállítási idő

A Gyártó a megállapodás szerinti szállítási határidőket lehetőség szerint betartja. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor 8 napos póthatáridőt tűznek ki. Ennek lejártával, ha a térkő vagy egyéb termékek szállítása a Gyártó hibájából nem kezdődik el, a Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől. A Vevő erre az esetre lemond kártérítési igénye érvényesítési jogáról.


5. Árak és elszámolás

A Gyártó mindenkori térkő és kiegészítők árjegyzéke a gyártelepi árakat tartalmazza. Gépjárműre való felrakásért külön díjat nem számít fel. Az elszámolás alapja a Gyártó által kiállított és a Vevő vagy megbízottja által aláírt szállítólevél.


6. Szállítás

A térkő, valamint egyéb termék szállításáról a Vevő gondoskodik. Felrakodást csak lenyitható oldalfalas gépjárműre végzi el a Gyártó, ettől eltérő rakodásra nincs mód. A gyártelep elhagyása után az áruért a Vevő, illetve a Szállító felel.


7. Szállítás ellenőrzése, átvétel

Beépítés előtt a Vevőnek ellenőriznie kell, hogy a szállított térkő, egyéb termékek mennyisége és fajtája egyezik-e a megrendeléssel, illetve megfelelő-e a minősége. Hibás terméket nem szabad beépíteni. A Gyártó a beépítés után reklamációt nem fogad el.


8. Raklapok

A Gyártó a térkövet és egyéb termékeket raklapra rakva értékesíti. A hibátlan raklapokat a vásárlást igazoló számla vagy szállítólevél felmutatása esetén a Gyártó visszavásárolja.


9. A tulajdonjog fenntartása

A Gyártó által kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Gyártó tulajdonában maradnak.


10. Szavatosság

A Gyártó szavatolja, hogy a térkő és egyéb termék megfelel a vonatkozó előírásoknak és a szerződésben rögzített feltételeknek. (Ennek paraméterei a Garancia menüpont alatt bővebben is megtalálhatók).


11. Jogvita

Az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai az irányadóak. Jogvita esetén a Kecskeméti Városi Bíróság az illetékes.

Az általános szerződési- és szállítási feltételeinket itt tekintheti meg.

© JV-Raszter Kft. 2001-2014.